Sigaar cabayaashu waxay halis sare ugu jiraan inay ku dhacaan COVID-19

Tafatir Macluumaadka Shaqsiga


Waxaad bedeli kartaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed adoo buuxinaya foomka soo socda.
Fadlan qor waxa aad jeclaan lahayd inaad bedesho sanduuqa hoose.