Sigaar cabayaashu waxay halis sare ugu jiraan inay ku dhacaan COVID-19

Codso macluumaadka shakhsiyeed


Waad codsan kartaa macluumaadkaaga shakhsi ahaan adiga oo buuxinaya foomkan. Ama waxaad gali kartaa halkan.

Waxaan sidoo kale raali ka ahay in Tabex Khabiir uu soo ururiyo emaylkeyga si ay iigu soo diraan macluumaadkeyga la codsaday. Faahfaahin dheeri ah ka fiiri siyaasadeena asturnaanta halka aad ka heli doonto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan meesha, sida iyo sababta aan u keydinno xogtaada.